Điểm thi lần 2 môn Toán Cao Cấp (thầy Trường)

Mọi thắc mắc về điềm SV liên hệ qua email buiminhquan0307@gmail.com đến hết sáng ngày thứ 2 (4/3/2019). Sau thời hạn này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 K18_TCC_Lan2_Truong.pdf 81.966 KB