Danh sach sinh vien va TKB lop HKP VLDC

Thông báo

Chào các em

Sau khi chúng ta thống nhất thời khóa biểu, thầy gửi các em danh sách sinh viên được phân chia theo ca, lớp.

 

Phòng học:

Ca 1:  12h30: Phòng F511 và F514

Ca2: 15h Phòng  F511 và 514

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 TKB-HKP---toancc-toanchuyende-xstk-ly.doc 232.96 KB
2 Danh-sach-sinh-vien-VLDC-1.rar 24.315 KB