ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN XSTK LỚP THẦY LONG

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN XSTK LỚP THẦY LONG? CÁC EM VÀO WEB KHOA GDĐC, MỤC TRA CỨU ĐIỂM THI ĐỂ XEM