Điểm tổng kết môn Vật lý đại cương (các lớp thầy Giang giảng dạy) update 11h30 12/1/2018

Điểm tổng kết môn Vật lý đại cương (các lớp thầy Giang giảng dạy) update 11h30 12/1/2018

Sinh viên chú ý:

1. Downlad file đính kèm bên dưới về máy để xem điểm

2. Thường xuyên cập nhật các bảng update gần nhất để biết thêm thông tin.

Thân chào!

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 CD-DTTT-17A-Final.pdf 579.114 KB
2 CD-TH-17A-Final.pdf 585.651 KB
3 CD-TH-17C-Final.pdf 573.462 KB
4 CD-TH-17D-Final.pdf 582.64 KB
5 CD-CDT-17A-Final.pdf 564.606 KB
6 CD-CDT-17B-Final.pdf 573.337 KB