Điểm tổng kết lần 2 môn VLĐC các lớp thầy Giang giảng dạy

Điểm tổng kết lần 2 môn VLĐC các lớp thầy Giang giảng dạy.

Sinh viên download file điểm và thông báo về máy để xem điểm

Giải quyết phúc khảo bài thi theo hai cách sau:

1. Qua Email

SV gởi email cho thầy Giang: honggiang810@gmail.com

Thời gian: 13h00 ( ngày 11/7) đến hết 10h00 (ngày 12/7)

Sau thời gian trên, mọi Email  không được giải quyết.

2. Gặp trực tiếp

Ngày: 12/7/2017

Từ : 8h 00 – 10h 00

Tại Khoa GDĐC (Lầu 2 nhà E)

Sau thời gian trên, mọi thắc mắc không được giải quyết

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-L2_VLDC.rar 145.775 KB