Điểm chấm phúc khảo bài thi lần 2 môn VLĐC các lớp thầy Giang giảng dạy. (Update 10h 12_7)

Điểm tổng kết lần 2 môn VLĐC các lớp thầy Giang giảng dạy.

Sau khi chấm phúc khảo bài thi ( Do nhận qua Email và gặp trực tiếp)

Có một số thay đổi về điểm thi

Sinh viên download file điểm và thông báo về máy để xem điểm.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Diem-Tk-Lan-2.rar 87.141 KB