BM Văn hóa - Ngoại ngữ

Ngày: 12-04-2017 | Lượt xem: 97
Các em theo dõi thời khóa biểu học kỳ phụ môn vật lý đại cương A2: Chiều thứ 2 và chiều thứ 4, lúc 12h30, phòng B3.1 (chi tiết xem file đính kèm)
Ngày: 28-03-2017 | Lượt xem: 232
Chú ý tất cả các em sinh viên học vật lý đại cương A1 chiều thứ 7, 1 tháng 4, 12h30 vào để đăng ký học vào 3 tiết đầu hay 3 tiết cuối nhé.
Ngày: 17-03-2017 | Lượt xem: 179
Ngày: 17-03-2017 | Lượt xem: 113
Ngày: 17-03-2017 | Lượt xem: 132
Ngày: 13-03-2017 | Lượt xem: 101
Điểm bổ sung toán Cao cấp lần 2 lớp CĐTĐ lớp cơ Nga
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 10